Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Arsenie Boca, Cărarea împărăţiei. Particularităţi morfosintactice şi retorico-pragmatice

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LX, p. 51
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Cărarea Împărăţiei was written by Arsenie Boca, between 1946 and 1949, being continuously ”polished” during these years, as Monahia Zamfira Constantinescu declares in her work Notă asupra Ediţiei I (Note on the First Edition). I used The Fifth Edition of the book, the Priest Conf. Dr. Simion Todoran and Monahia Zamfira Constantinescu edition, Deva, 2006, Publishing of the Romanian Saint Orthodox Episcopate of Arad, 358 pages. In Notă asupra Ediţiei I (Note on the First Edition), it’s mentioned that the quotations from the Holy Scripture were given by Arsenie Boca according to the 1936 edition of the Holy Scripture and the 1939 edition translated by the Priests Prof. Vasile Radu and Gala Galaction. Our study highlights and analyse the main morphologic, syntactic, rhetoric and pragmatic particularities of Arsenie Boca’s book, Cărarea Împărăţiei.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Luminița Hoarță-CărăușuArsenie Boca, Cărarea împărăției. Particularități morfosintacticeNeamțu, 358-3752015pdf

Referințe în această publicație: 6

6Michael MetzeltinGramatică explicativă a limbilor romanice
Sintaxă şi semantică
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
169Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
380Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
123Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
40Daniela Rovența-FrumușaniArgumentarea
Modele și strategii
BIC All2000
206Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: