Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Evangheliarul slavo-român de la Sibiu. Stadiul cercetării

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LX, p. 33
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:În textul următor sînt enumerate, în ordine cronologică, publicaţiile învăţaţilor din diverse spaţii culturale care au arătat un interes deosebit faţă de cea mai veche tipăritură românească păstrată pînă astăzi şi cunoscută, în literatura de specialitate, sub titulatura Evangheliarul slavo-român de la Sibiu 1551-1553. Înţelegerea stadiului cercetării asupra acestei mărturii duble de cultură şi limbă veche – românească şi slavonă – ne permite să observăm diversele probleme şi soluţii aduse de savanţii români şi străini cu privire la provenienţa tipăriturii româneşti, chiar a hîrtiei întrebuinţate în alcătuirea acesteia, responsabilul/ responsabilii cu traducerea şi revizia textului românesc, sursele traducerii româneşti, relaţia dintre textul slavon şi cel românesc, precum şi graiul/graiurile reprezentative în textul românesc.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 17

7Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 382010pdf
html
164Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
41Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
174Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
75Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
49Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
3Alexandru MareșEvangheliarul din Petersburg, tipărirea unei mai vechi traduceri moldovenești?LR, XVII (1), 851968
5Alexandru MareșObservații cu privire la Evangheliarul din PetersburgLR, XVI (1), 651967
11Ion GhețieConsiderații filologice și lingvistice asupra Evangheliarului din PetersburgSCL, XVII (1), 471966
4Ion GhețieLocalizarea textelor vechi românești după criterii lingvisticeSCL, XVI (3), 3911965
20P. P. PanaitescuÎnceputurile și biruința scrisului în limba românăEditura Academiei1965
9Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (I)SCL, XV (1), 151964
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (II)SCL, XV (2), 1471964
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (III)SCL, XV (3), 2651964
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (IV)SCL, XV (4), 4711964
14Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (V)SCL, XV (5), 5751964
14Alexandru RosettiLimba română în secolul al XVI-leaEditura Cartea Românească1931

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: