Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Conştiinţa lingvistică – valoare definitorie a fiinţei umane

Autor:
Publicația: Philologia, LIII (5-6), p. 151
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:Linguistic consciousness as a unity of language and culture is a fundamental value of a human being. It is a special form of human general consciousness as it takes its constant features. Education, which aims at forming linguistic consciousness, is defined as linguistic education. Formation of linguistic consciousness is a kind of insurance against chaos; it confers unity and integrity to human being in the process of its growing.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

81Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: