Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Hypertextul – unitatea fundamentală a webului şi a comunicării online

Autor:
Publicația: Philologia, LIII (3-4), p. 63-74
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:According to Ted Nelson’s vision, the one who launched the concept in computer science, hypertext is a written or graphic material interconnected in a complex manner, through hyperlinks, and which conventionally can not be represented on paper. For the humanities, electronic hypertext is a special type of written communication, a particular form of organization of computer-mediated written text. The hypertext is characterized by nonlinearity, fragmentation, variativity, polyphony, dialogism, heterogeneity, interactivity, multimediality, creativity, anonimity, duplicitary or multiplicitary identity, temporal and spatial freedom and independence, openness, virtuality, structural dispersion, compositional instability, non-hierarchy, discontinuity, integrability etc.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

3Constantin-Ioan MladinSpre o recodare a modului de comunicare scripturală. Sau despre tirania democratică a cyberlimb@juluiDistorsionări, 237-2482009pdf
html
30David CrystalLanguage and the InternetCambridge University Press2001; 2006

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: