Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O variantă moldovenească a cărţii populare „Alexandria”. Fonetică (2)

Autor:
Publicația: Philologia, LVI (3-4), p. 76
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:The article analyses the phonetic characteristics of the popular book Alexandria (Romanian manuscript, quota 817, fund 301, copied in Chisinau in 1790 and stored at the National Library of „V. I. Vernadsky” Academy of Sciences of Ukraine). The phenomena are examined at the levels of vowels and consonants.
Cuvinte-cheie:phonetic, vowel, consonant, diphthong, hiatus vowel, consonant group
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

174Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
151Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
78Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
187Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
97Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: