Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sintaxa adjectivelor relaţionale în limba română veche

Autori:
Publicația: Limba română, LXIII (1), p. 27
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this paper, the authors deal with two types of relative adjectives, classifying and thematic adjectives, which belong to two semantic types, ethnic and categorising adjectives. The aim of the paper is to highlight the different syntactic properties of these adjectives in old Romanian, in opposition to modern Romanian, approaching problems such as: word order, serialization, adjacency to the noun, occurrence in predicative positions, and occurrence in cel-construction. The main conclusion is that a parametric change occurred in the transition from old to modern Romanian: a variety of AP (phrasal) movement was lost.
Cuvinte-cheie:
  • română veche, adjective relaţionale, topică, serializare, adiacenţă la centrul nominal, deplasare
  • old Romanian, relative adjectives, word order, serialization, adjacency to the noun, movement
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 9

Referințe în această publicație: 15

49Adam Ledgeway
  • From Latin to Romance
    Morphosyntactic Typology and Change
  • De la latină la limbile romanice
    Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
52Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
13Raluca BrăescuAdjectivul în română
Sintaxă și semantică
Editura Universității din București2012html
32Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela NedelcuMorfosintaxa limbii române
Sinteze teoretice și exerciții
Editura Universității din București2010
174Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
13Guglielmo CinqueA Phrasal Movement Analysis of the Romanian DPAUI, XLIX-L, 1292003-2004
33Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
3. Noi contribuții
Clusium1999
131Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
45Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
69Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
125Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
180Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
192Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
88I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
188Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: