Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Derivarea – sursă a omonimiei

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLVII, p. 11
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[La dérivation – source de l’homonymie] L’article se propose de relever l’idée que la dérivation, manifestée sous des diverses formes, représente une source importante de l’homonymie. Le phénomène peut impliquer l’identité formelle accidentelle entre un mot hérité ou emprunté et un mot dérivé en roumain, mais aussi l’homonymie des radicaux et des affixes. En outre, il ne faut pas ignorer les distinctions sémantiques entre les unités lexicales homonymes qui ont un radical commun.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

10Nicolae FelecanVocabularul limbii româneEditura Mega, Presa Universitară Clujeană2004
50Petru ZugunLexicologia limbii româneEditura Tehnopress2000
41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
47Vasile Șerban, Ivan EvseevVocabularul românesc contemporan
Schiță de sistem
Editura Facla1978

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: