Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Criterii de delimitare a elementelor slave vechi de cele croate şi slovene din istroromână

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLII-XLIII, p. 225
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Abgrenzungskriterien zwischen altslawischen, kroatischen und slovenischen Elementen des Istrorumänischen] Als Folge der Überprüfung der Arbeit das Studium und für die Behaltung dieses Dialekt in schriftlicher Form des Istroromânii şi istroromâna. RelaŃii lingvistice cu slavii de sud herausgegeben von Elena Scărlătoiu, bringen wir Meinungen über die Etimologie der altslavischen die von der Forscherin für einige istrorumänischen Wörter festgelegt sind. Aus bestimmten Gründen sind die Differenzierungskriterien kurz vorgestellt worden, ihre Argumentierung wurde nicht wiederholt, die nähersten Formen der istrorumänischen Sprache werden präzentiert, und die gleichen Bedeutung kommen nicht vor.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

4Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
2Vasile FrățilăElementul slav vechi din lexicul dialectului istroromânAUI, LVIII, 87-1142012pdf
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010

Referințe în această publicație: 7

65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
44Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
4G. MihăilăÎmprumuturi vechi slave în româna comunăSCL, XXXIV (1), 431983
153Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
46Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
4Victor VascencoElementele slave răsăritene în limba romînă (Periodizarea împrumuturilor lexicale)SCL, X (3), 3951959
55Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: