Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cercetări de fonetică şi dialectologie şi lingvistică structurală (1949–2009)

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (4), p. 545
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Dans la période mentionnée (1949–2009) on a continué la recherche en phonétique et dialectologie initiée entre les deux guerres mondiales. À partir des années ’60 on a developpé des études de linguistique structurale. L’activité scientifique dans ces domaines a été institutionnalisée en 1961, par la création du Centre de recherches phonétiques et dialectales, devenu en 1990 l’Institut de phonétique et dialectologie (englobé en 2002 dans l’Institut de linguistique). La personnalité de A. Rosetti, B. Cazacu, E. Vasiliu, A. Avram, véritables „chefs d’école”, a profondément marqué l’existence du Centre et ultérieurement de l’Institut de phonétique et dialectologie.
Cuvinte-cheie:
  • fonetică, dialectologie, geografie lingvistică, structuralism
  • phonétique, dialectologie, géographie linguistique, linguistique structurale
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].