Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Traduire les culturèmes. Domaine franco-roumain

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 13, p. 378
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:This scientific paper focuses on theoretical and practical aspects of the translation of culturemes. The objective of the study is to define the concept, to identify and to analyse the cultural expressions of the source language that can be transposed into the target language. The theoretical part of the study is based on the theory of translation, the definition of the concept and the translation strategies of the cultureme, while the practical part provides us with the analysis of some examples from Romanian and French literature.
Cuvinte-cheie:traductology, culturemes, culture
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

3Constantin TironTraduction et retraduction de l’oeuvre de Flaubert dans l’espace roumainAtel. Trad., 18, 912012pdf
html
4Raluca-Nicoleta BalațchiMadame Bovary en roumain ou un siècle de (re)traductionAtel. Trad., 17, 532012pdf
html
25Michel BallardNumele proprii în traducereEditura Universității de Vest2011
45Georgiana Lungu-BadeaTeoria culturemelor, teoria traduceriiEditura Universității de Vest2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: