Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le factitif en roumain et en français. Approche contrastive

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 13, p. 368
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The present paper is intended, on the one hand, as a comparative analysis of the factitive category in Romanian and in French and, on the other hand, as an analysis of the problems encountered in the translation of the factitive constructions. The factitive category has different means of expression in Romanian and in French; in Romanian the factitive is less homogeneous from this point of view than it is in French, hence the difficulties that may occur in the translation process.
Cuvinte-cheie:voice, factitive, ergative verbs, agent, patient
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

380Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
13Camelia UșureluCategoria factitivului în limba românăEditura Universității din București2005
269Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
59Ion CoteanuGramatica de bază a limbii româneAlbatros; Garamond1982; 1993, 1995

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: