Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Translating Fishing Unadapted Loanwords from English into Romanian

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 13, p. 361
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:A field of activity that encourages the ‘import’ of English words in Romanian is fishing. As the dynamics of economy stimulates the circulation of goods it is obvious that the necessity of covering the concepts is high and the words denominating them are rapidly borrowed from the source language and used unadapted in the target language. This is the purpose of the present paper, to comment on the necessity of covering the realities with Romanian concepts.
Cuvinte-cheie:fishing, loanword, meaning
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

54Adriana Stoichițoiu-IchimAspecte ale influenței engleze în româna actualăEditura Universității din București2006
34Uriel Weinreich
  • Languages In Contact
    Findings and Problems
  • Limbi în contact
    Constatări și probleme
Linguistic Circle of New York; Editura Universității Transilvania din Brașov1953, 1974; 2013 (trad.)

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: