Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Strategii pragmatice de reluare, gramaticalizate ca relaţii apozitive de tip GN1 – GN2

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (2), p. 275
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The article investigates the syntactic, semantic and pragmatic properties of several Romanian structures based on the adjacency of two NPs: 1. definite noun – demonstrative pronoun (cartea aceasta, Engl. the book, this one, “this book”); 2. definite noun/pronoun – emphatic pronoun (copilul însuşi, Engl. the boy himself, “the boy himself”); 3. personal pronoun – definite noun (noi femeile, Engl. we the women, “we women”); 4. definite noun/pronoun – fused QP (vecinii toţi; vecinii amândoi; Maria una; ei trei, Engl. the neighbours all; the neighbours both; Mary one; they three, “the neighbours, all of them; the neighbours, both of them; as for Mary; they, the three of them”); 5. fused QP – fused QP (oricine altcineva; cine altcineva?; nimeni altcineva, engl. anybody somebody else; who anyone else; nobody anybody else, „anybody else; who else; nobody else”). The structures under discussion underlie a resumptive pragmatic strategy grammaticalized as a special type of appositive relation between two NPs, displaying particular syntactic and semantic configurations that trigger a wide range of discourse phenomena. Accordingly, several types of appositive relations will be identified: demonstrative appositions – grammaticalization of a resumptive strategy aimed at the precise, unequivocal identification of the referent; emphatic apposition – grammaticalization of a resumptive strategy aimed at referent (contrastive) focalization; categorization apposition – grammaticalization of a resumptive strategy aimed at the speaker’s/ hearer’s (self)inclusion in a category; quantificational apposition – grammaticalization of a resumptive strategy aimed at the reorientation of the designation process towards a quantification one; corrective quantificational apposition – grammaticalization of a resumptive strategy aimed at the correction of the quantificational process.
Cuvinte-cheie:
  • grup nominal, determinant, relaţie apozitivă, strategie de reluare
  • noun phrase, determinant, appositive relation, resumptive strategy
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 5

7Alexandru NicolaeOn the Syntactic Specialization of Romanian Demonstratives and the Grammaticalization of the article celRRL, LX (1)2015pdf
html
3Alexandru NicolaeThe Parameter of Definiteness in Romanian: Diachronic and Synchronic EvidenceDPs, 172015
4Andra VasilescuStatutul lui „însuşi” în textele româneşti din secolul al XVI-leaSIL5, 3272015pdf
3Alexandru Nicolae, Alexandra CornilescuClassifying pronouns: The view from RomanianBWPL, XVI (1)2014pdf
html
52Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].