Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Articolul în principalele gramatici din secolul al XIX-lea

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (2), p. 254
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In the present contribution, I bring into discussion the description and interpretation of the class of determiners commonly named – in modern Romanian and international linguistics – “articles” in the main grammars of the nineteenth century. Both the inventory and the description of Romanian articles were – as they still are – controversial at the time being. A possible explanation of this fact may be that the Romanian system of determiners is rich, and this situation has not been yet properly accounted for.
Cuvinte-cheie:
  • gramatici din secolul XIX, articol, terminologie lingvistică
  • 19th century grammars, article, linguistic terminology
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

52Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].