Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Circumstanţiale contrase – circumstanţiale reduse

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (2), p. 221
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The present paper brings into discussion some of the ways of expressing the syntactic function of adverbial, from the perspective of contraction and ellipsis mechanisms. The underlying idea is that the adverbials expressing logical processes, as well as the situational adverbials (locative or temporal) are realized through “contracted” clauses (i.e. non-finite clauses) or small clauses.
Cuvinte-cheie:
  • elipsă, circumstanţială, circumstanţial, extensie/expansiune, proforme
  • ellipsis, adverbial clause, adjunct, extension, pro
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].