Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Possessive and Secondary Objects – New Syntactic Positions?

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 12, p. 40
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The present paper proves that the separation of the secondary object from the direct object and, similarly, the separation of the possessive object from the indirect object were based mainly on differences. Because the similarities are more important, the conclusion that the category imposed by transitivity has two positions (the proper direct object and the secondary direct object), like the one imposed by the dative (the proper indirect object and the possessive indirect object), has been drawn.
Cuvinte-cheie:passivization, possessor, transitivity
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

4Marina Rădulescu SalaDespre complementul posesiv – note şi completăriDindelegan2007
19Mioara AvramStudii de sintaxă a limbii româneEditura Academiei2007
382Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
12Rodica NagySintaxa limbii române actuale
Unităţi, raporturi şi funcţii
Institutul European2005
209Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
217Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
37Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: