Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Din nou despre dativul posesiv din grupul verbal. Observaţii asupra limbii române vechi

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (2), p. 173
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The author’s objective was to compare possessive structures with a dative clitic attached to the verb in the present-day language with the data offered by the original texts in the old language (16th – 18th centuries). The comparison revealed the fact that the Romanian language, in its historical evolution, does not show significant structural modifications in what concerns the structures mentioned above: we deal with the same syntactic and semantic typology of the external possessor structures, whereas the freedoms and the constraints of combination are the same for both phases of evolution. The very few differences between the two stages in the evolution of the Romanian language refer to the difference frequency between internal possessor structures and external possessor ones, which, in the old language, proves to be in favor of the former ones. In the old language, the structures with double possessor (internal and external, at the same time) are more numerous, and their occurrence is less constrained than in the current language.
Cuvinte-cheie:
  • dativ posesiv adverbal, comparaţie limba veche – limba actuală, tipologia construcţiilor posesive, exprimarea dublă (adverbală şi adnominală) a posesorului, libertăţi şi constrângeri ale construcţiei
  • adverbal possessive dative, comparison old language – contemporary language, the typology of possessive constructions, double actualization (adverbal and adnominal) of the possessor, constraints on the construction
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 9

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].