Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Istoriia Ţări Româneşti şi a Bucureştilor, săracii. O nouă versiune

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (1), p. 107
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The title of the rhymed chronicle The History of the Romanian Country at the year 1769 contains the addition ... and of Bucharest, poor people only in the version edited in this article. This chronicle is preserved in a miscellany belonging to the C. C. Giurescus in about 1926–1927, now kept at the Special Collections Department of the Romanian National Library. It was written by a young church painter between 1775 and 1779, in a village located in the county of Buzău. This chronicle represents a new version since we can identify, besides some similarities and differences, certain unique sequences in comparison with the other versions we are acquainted with at this moment.
Cuvinte-cheie:
  • cronică rimată, istoria Bucureştilor, istoria Ţării Româneşti, versiune nouă
  • rhymed chronicle, the history of Bucharest, the history of the Romanian Country, new version
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].