Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note privind circulaţia unor termini în epoca veche

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (1), p. 71
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Cette recherche se penche sur la circulation, dans le roumain ancien, de quelques termes régionaux ou littéraires.
Cuvinte-cheie:
  • regionalisme, Moldova, arii de expansiune, secolele XVI–XVIII
  • termes régionaux, Moldavie, régions d’expansion, XVI-ème–XVIII-ème siècles
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].