Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sectorul de limbă literară şi filologie şi cercetarea limbii noastre de cultură

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (1), Secțiunea Limba literară, p. 5-11
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’auteur présente les recherches ayant comme objet l’histoire du roumain littéraire, realisées dans le cadre de l’Institut de Linguistique de Bucarest depuis le commencement des ses activités jusqu’a présent. En même temps, l’auteur réalise une évaluation des effets que ces recherches ont eus sur les principes et les méthodes utilisées dans la linguistique roumaine diachronique.
Cuvinte-cheie:
  • limbă literară, dialectologie diacronică, stilistică lingvistică
  • langue littéraire, dialectologie diachronique, stylistique linguistique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 26

39Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
83N. A. Ursu, Despina UrsuÎmprumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860)
I. Studiu lingvistic și de istorie culturală; II. Repertoriu de cuvinte și forme; III. Repertoriu de cuvinte și forme. Supliment
Cronica2004; 2006; 2011
70Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
8Ion GhețieGraiurile dacoromâne în secolele al XIII-lea și al XVI-lea (până la 1521)Editura Academiei2000
39Ion Gheție, Gheorghe Chivu (coord.)Contribuții la istoria limbii române literare
Secolul al XVIII-lea (1688–1780)
Clusium2000
34Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997
178Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
45Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
82Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
61Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
40Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
13Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). ILR, XXIX (2), 1111980
16Mariana CostinescuNormele limbii literare în gramaticile româneștiEditura Didactică și Pedagogică1979
12Flora ŞuteuInfluenţa ortografiei asupra pronunţării literare româneştiEditura Academiei1976
2Magdalena GeorgescuContribuții la problema unificării limbii literare. Despre edițiile succesive ale Molitvenicului din secolul al XVIII-leaLR, XXIV (4), 3231975
165Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
26Ion GhețieÎnceputurile scrisului în limba română
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei1974
82Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
3Ion GhețieIon Heliade Rădulescu și unificarea limbii române literareLR, XXI (2), 911972
8Ion GhețieContribuții la problema unificării limbii române literare. Momentul 1750LR, XX (2), 1131971
2Ion GhețieI. Heliade Rădulescu și selecția cuvintelor românești „clasice”LR, XVI (3), 2211967
3Constant ManecaConsiderații asupra stilurilor limbii române literare în lumina frecvenței cuvintelorLR, XV (4), 3531966
100N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
5Gheorghe BolocanUnele caracteristici ale stilului publicistic al limbii romîne literareSCL, XII (1), 351961
3Mircea SecheDespre stilul sportivLR, VIII (2), 801959
8Iorgu IordanLimba literară – Privire generalăLR, III (6), 52-771954pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: