Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sectorul de limbă literară şi filologie şi cercetarea limbii noastre de cultură

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (1), p. 5
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’auteur présente les recherches ayant comme objet l’histoire du roumain littéraire, realisées dans le cadre de l’Institut de Linguistique de Bucarest depuis le commencement des ses activités jusqu’a présent. En même temps, l’auteur réalise une évaluation des effets que ces recherches ont eus sur les principes et les méthodes utilisées dans la linguistique roumaine diachronique.
Cuvinte-cheie:
  • limbă literară, dialectologie diacronică, stilistică lingvistică
  • langue littéraire, dialectologie diachronique, stylistique linguistique
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].