Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Toponimie urbană. Formule de desemnare viconimică

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (2), p. 247
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Cette étude établit des particularités de la formule de désignation pour les voies urbaines de circulation créees autour du pôle motivational. Les conclusions de cette intervention sont liées de l’augmentation du professionnalisme de ce processus, interprété comme une étape de la culture urbaine.
Cuvinte-cheie:
  • urbanonimie, pol motivaţional, cultură urbană
  • urbanonymie, pôle motivational, culture urbaine
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].