Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Adaptation of Latin Neologisms from the Romanian Representative Vocabulary in the Context of re-Latinisation of the Romance Languages

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 5 (1), p. 56
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The study compares the words from scholar Latin coming directly into Romanian with those coming through Roman intermediary and describes the process of their adaptation.
Cuvinte-cheie:neologism, adaptation, Roman, etymon, loan-word, representative vocabulary
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: