Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lexicul păstoresc românesc în perspectivă romanică. Poziţia elementelor lexicale moştenite din latină în ansamblul romanic

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (1), p. 49
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This study emphasises the particularities of semantic nature revealed by the study of pastoral vocabulary Romanian has inherited from Latin when comparing it with the Latin one and also with other Romanic terms. Difficulties occur as some datum point involved in this comparison (Danubian Latin and Proto-Romanian* ) are reconstructed lexical systems.
Cuvinte-cheie:
  • latină dunăreană, română comună, vocabular păstoresc, vocabular romanic occidental
  • Danubian Latin, pastoral vocabulary, Proto-Romanian*, West-Romance vocabulary
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].