Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observaţii asupra unor verbe contextual dicendi din română şi din italiană, moştenite din latină

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (1), p. 30
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The article is an overview of the class of the verbs of speaking (verba dicendi) in Romanian and Italian, inherited from Latin. We studied those verbs that designate the action of speaking only contextually, taking into account the semantic evolution from Latin to both Romance languages and interesting changes of meaning undergone by some verbs of speaking.
Cuvinte-cheie:
  • verb(e) contextual dicendi, sens figurat, transformare semantică
  • contextual verb(s) of speaking, figurative meaning, change of meaning
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].