Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Degree quantifiersin in nominal and verbal context : a Romanian/English approach

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 3 (1), p. 170
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The present research has in view a short analysis of the degree quantifiers both in nominal and verbal context. Although the class of degree quantifiers is not a homogenous one, still it contains elements with distinct properties. Adjectival degree quantifiers, complex degree quantifiers, degree quantifiers derived from classifier constructions and degree quantifiers derived from degree adverbs are to be analyzed in order to emphasize their multiple possibilities of combination.
Cuvinte-cheie:degree quantifiers, nominal and verbal context, degree adverbs
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

43Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
69Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: