Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Predicatul verbal primar în limba română

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 1, p. 84
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:Dans la tradition de la grammaire roumaine la dissociation du prédicat nominal dans ses deux parties composantes n’a pas été suivie par une spécification claire des deux fonctions. La description sémantique des verbes copulatifs a mis en évidence leur participation à une structure primaire; c’est pour cette raison qu’on a dû établir un nouveau type de prédicat : le prédicat verbal primaire.
Cuvinte-cheie:prédicat nominal, verbes copulatifs, prédicat verbal primaire
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

45G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
44Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
6Elena NeagoeObservații asupra definiției verbului copulativCL, XIV (1), 951969

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: