Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Historiographie de la traduction et Culture-Monde

Autor:
Publicația: Atelier de traduction, 18, p. 33
p-ISSN:2344-5610
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:The history of the West is to a large extent a history of translation, not only of knowledge (translatio studii) but also of power (translatio imperii). This paper analyses the centrality of Translation Studies and the issue of untranslatability in the context of contemporary globalization in a growingly dissoccidentalized world from a neo-humboldtian perspective. Since every language is a worldview (Weltansicht) in itself, what cannot be translated is just as important as what actually gets translated. The only discipline which may deal specifically with both sides of the issue is Translation Studies and that is why it is key in the context of interdisciplinary research today.
Cuvinte-cheie:Translation studies, untranslatability, cultural history, globalization, worldview
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: