Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Quelques notes sur la traduction de la littérature érotique francophone en Roumanie, après 1989

Autor:
Publicația: Atelier de traduction, 17, p. 25
p-ISSN:2344-5610
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:During the totalitarian regime, erotic literature was strictly forbidden from publishing, being considered “immoral” by the ideological control, whose aim was “the new man”. After 1989, the newly founded publishing houses started to translate various literary genres and erotic literature found its place as well. The article deals with the translation of some Francophone erotic writings into Romanian, in a historic perspective, trying to set forth the difficulties encountered by translators, especially in terms of vocabulary.
Cuvinte-cheie:erotic, literature, translation, ideology, Francophone
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 1

32Magda Jeanrenaud
  • Universaliile traducerii
  • Universalien des Übersetzens
Editura Polirom; Frank & Timme Verlag2006; 2014

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: