Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Parametrul deplasării multiple a elementului WH (interogativ/relativ). Observaţii privind structurile cu grup interogativ/relativ multiplu în limba română veche

Autor:
Publicația: Limba română, LXII (2), Secțiunea Gramatică, p. 240
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:A rather extensive literature deals with the cross-linguistic typology of multiple wh-fronting (both relative and interogative clauses), in an attempt to correlate their syntactic mechanism (mostly the landing site of the wh phrases) to the hierarchy of the wh-words and to their positions of extraction. The present paper aims to draw the attention towards the main patterns of multiple wh-fronting constructions in Old Romanian and the microparameters of wh-phrases hierarchy between Old and present-day Romanian.
Cuvinte-cheie:
  • deplasarea multiplă a elementului wh, ierarhia grupurilor wh, deplasarea wh, româna veche
  • multiple wh-fronting, hierarchy of wh-phrases, wh-movement, Old Romanian
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 6

Referințe în această publicație: 3

6Camelia StanElemente de sintaxă diacronică: structurile interogative / relative multipleMancaș, 4332011
13Carmen Dobrovie-SorinSintaxa limbii române
Studii de sintaxă comparată a limbilor romanice
Editura Univers2000
179Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: