Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Modurile nepredicative ale verbului din perspectiva concentrării expresiei

Autor:
Publicația: Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, 8 (1), p. 212-219
p-ISSN:1582-5523
Editura:Universitatea „1 Decembrie 1918”
Locul:Alba Iulia
Anul:
Rezumat:[Non-predicative Moods of the Verb From the Perspective of Compressed Expression]
This paper presents an analysis of the non-finite verbal forms in terms of their possibilities of compression. The grammatical features are examined as being used to bring about expressiveness. The corpus that the study is applied on consists of various examples of the Romanian poetry. The findings are grounded on a two-fold view of the non-finite forms of the verb: a stylistic and a grammatical one, the former relying on the latter.
Cuvinte-cheie:grammar; non-finite verbal forms; poetry; stylistic
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

1Alina-Paula NemţuţOmonimie şi ambiguitate la formele verbale nepersonale româneştiPhil. Jass., VII (2), 213-2322011pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].