Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Rugăciunea Tatăl nostru, revelator al latinității limbii române

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VI, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 249-258
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The focus of the paper is to outline The Lord’s Prayer as one of the fundamental texts that bring forth the Latin origin of the Romanian language. The author makes an etymological analysis of text and shows that Our Father is the first Romanian text that attracted the foreign scholars’s attention towards the Romanic character of Romanian. The presentation is mainly founded on findings of Eugenio Coseriu’s book, Limba română în fața Occidentului [The Romanian language in the eyes of the Western World, 1994].
Cuvinte-cheie:The Lord’s Prayer, Romanian language, Romance languages
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

3Matilda Caragiu MarioțeanuEugeniu Coșeriu – savantul și omulFD, XX-XXI, 72001-2002
26Eugeniu CoșeriuLimba română în fața Occidentului
De la Genebrardus la Hervás. Contribuții la istoria cunoașterii limbii române în Europa occidentală
Editura Dacia1994
16Lazăr ȘăineanuIstoria filologiei române
Studii critice. Cu o privire retrospectivă asupra ultimelor decenii (1870-1895)
Editura Librăriei Socec & Co.1892; 1895
90Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: