Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elements of Religious Vocabulary in the Language of the Aromanians of Romania

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, VI (1-2)
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:
  • Most of the terms forming the basic vocabulary of the Aromanian language are of Latin origin, and there are also later Greek, Slavic, Turkish and Albanian loanwords. Besides words of Latin origin, the Aromanian vocabulary also contains a large number of non-Latin elements. The paper deals with common names in the religious vocabulary and proper names denoting religious holidays. The analysis outlines the etymology, meaning and comparison with similar forms in other languages.
  • Le vocabulaire de base du macédo-roumain est majoritairement formé de termes d’origine latine. C’est sur ce stratum que viennent s’asseoir ultérieurement les termes d’origine grecque, turque, slave, albanaise. Les éléments non-latins sont, donc, présents en très grand nombre dans le lexique macédo-roumain, aux cotes des éléments de provenance latine. Le présent article discute des noms communs existants dans le vocabulaire religieux, ainsi que des noms (propres) de fêtes religieuses. Nous en analysons les sens, l’étymologie et nous les comparons aux formes assez semblables qui existent dans d’autres langues.
Cuvinte-cheie:
  • Aromanians, religious vocabulary, Latin, Greek, Balkan influences
  • macedo-roumains, lexique religieux, Latin, Grec, influences Balkaniques
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

3Marin PetrișorOriginea dialectelor româneşti în concepţia lingviştilor româniAOU, XIII, 207-2162002pdf
html
76Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
66Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
55Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
151Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
48Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
81Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: