Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The French Influence on Clothing Terminology in Contemporary Romanian

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, III (1-2), p. 247
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:
  • The article deals with some French loan words belonging to the clothing domain in point of their etymon, meaning, integration and evolution in Romanian. Clothing types vary according to multiple criteria. The terminology reflects the clothes purpose, style and form. Numerous terms have entered everyday language.
  • Cet article traite quelques emprunts d’origine française dans la terminologie vestimentaire: de l’étymon, adaptation, sémantique et le mode d’évolution en roumain. Les types de vêtements varient en fonction de plusieurs critères. La terminologie reflète le but de l’article vestimentaire, le style, la forme, etc. De nombreux termes sont entrés dans le lexique commun.
Cuvinte-cheie:
  • clothing, borrowing, French influence, noun, terminology
  • vestimentation, emprunt, influence française, nom, terminologie
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

186Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: