Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

An Interdisciplinary Perspective on EU Terminology

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, III (1-2), p. 230
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:
  • The article focuses on some interdisciplinary elements of EU terminology. Research proves that the political domain is complex, due to the influence exerted upon it by other domains. EU terminology contains economic and legal terms together with terms from exact sciences (mathematics, physics, chemistry). The terms belonging to the former category are taken over without any semantic change, whereas those from the latter category undergo semantic alterations depending on the new contexts of usage.
  • Cet article analyse certains éléments d’interdisciplinarité de la terminologie de l’Union européenne. La recherche montre que le domaine politique est complexe, étant donné l’influence d’autres domaines sur celui-ci. La terminologie communautaire comprend des termes des domaines administratif-juridique et économique, mais aussi des termes appartenant aux sciences exactes (mathématiques, physique, chimie). Les termes administratifs-juridiques et économiques sont repris sans modification du sens et les termes des sciences exactes supportent des modifications sémantiques dans les nouveaux contextes spécifiques à la terminologie communautaire.
Cuvinte-cheie:
  • terminology, interdisciplinary vocabulary, semantics, European Union, policy
  • terminologie, lexique interdisciplinaire, sémantique, Union européenne, politique
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

2Adriana Stoichițoiu-IchimPolisemia jocului în publicistica politică actualăTeme actuale, 5932009
1Isabelle OliveiraMétaphore terminologique et stratégie pédagogiqueAUB, LVII2008html
108Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
7Ileana BusuiocDinamica terminologiilor românești sub impactul traducerii „acquis”-ului comunitarAspecte, II2003pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: