Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Adverb undeva in Contemporary Romanian Language

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, II (1-2), p. 102
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:
  • The article is intended as an up-to-date survey of the publicistic style in terms of the most common errors generated by the incorrect use of the Romanian adverb undeva (somewhere). There will be exemplified the types of errors that occur in newspapers: pleonasms, clichés, semantic inadequacy or imprecision, redundancy. Under the influence of English the adverb is frequently used today as a means of expressing approximation although Romanian language has other lexical structures specialized for this meaning.
  • L’article se veut une analyse de dernière heure du style publicistique dans la perspective des plus fréquentes erreurs qui ont pour cause l’emploi incorrect de l’adverbe roumain undeva. Les exemples illustrent plusieurs types d’erreurs parues dans les articles de la presse écrite: pléonasmes, clichés, incompatibilité ou imprécision sémantique, expression inadéquate du point de vue sémantique, redondance. Sous l’influence de l’anglais, l’adverbe undeva est fréquemment utilisé en roumain contemporain comme un moyen d’exprimer l’approximation, bien que celui-ci ait d’autres structures lexicales spécialisées en ce sens.
Cuvinte-cheie:
  • adverb, approximation, publicistic style, errors, influence
  • adverbe, approximation, style publicistic, erreurs, influence
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

372Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
53Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
119Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
204Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
212Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
73Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008
35Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: