Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

God, the Angel and the Devil – A Few Terms of the Christian Religion

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, I (1-2), p. 140
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:L’interprétation classique en matière d’étymologie de la terminologie religieuse roumaine, répétée dans plusieurs ouvrages, dit (nous la citons d’après Ovid Densusianu): «la plupart des mots roumains anciens concernant le christianisme, et spécialement ceux qui expriment les notions élémentaires de la religion chrétienne, sont d’origine latine»1.
En même temps, on admet l’origine non-latine de termes religieux plus spécialisés, en arrivant, par conséquent, à l’opposition: notion de base – terme latin, notion secondaire – terme latin ou emprunté: «din slavonă au pătruns multe dintre cuvintele (în parte împrumutate de slavonă din greacă) referitoare la organizarea vieții bisericeşti, organizarea vieții monahale, construcții de biserici mai mari, obiecte de cult, practici religioase, în timp ce terminologia de bază creştină era moştenită din latină»2.
Cette opposition nous semble un peu simplifiée et c’est pourquoi nous essayons de ré analyser ici le problème de la terminologie religieuse en roumain du point de vue de son étymologie. Nous commençons notre analyse par des termes qui ont une importance spéciale tant pour la doctrine chrétienne que pour la tradition populaire roumaine, noms tels que Dieu, ange et diable.
1Ovid Densusianu, Histoire de la langue roumaine, ediție critică şi note de V. Rusu, Bucureşti, Editura „Grai şi Suflet – Cultura Națională”, 1997: 250.
2Marius Sala, Enciclopedia limbii române, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2000: 526.
Cuvinte-cheie:chrétien, termes religieux, étymologie, langues romanes, distinction sémantique
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: