Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Consequence of the Pragmalingvistic Perspective on the Description of Adverbs Functioning

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXIV (1), p. 52-60
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:The article wishes to highlight the different forms of functioning of some local adverbs, that in a series of sentences called text are not limited to the introduction of spatial information (from the context/ co-text), but they function as discursive adverbs, having the purpose of pragma-semantic conjugation of the linguistic units from the text, hence the completion of the textual coherency.
Cuvinte-cheie:Adverb, coherence, textual or pragmatic connector
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

380Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
90Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999
25Emanuel VasiliuIntroducere în teoria textuluiEditura Științifică1990

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: