Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Verb sub-classification: copular vs. non-copular

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXIV (1), p. 22-26
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:Unlike in traditional grammar, where the copula (or linking verb) is denied the syntactic role of predicate1 (“the copula cannot act syntactically as a predicate on its own, but only alongside a subject complement, with which it forms not a verbal but a nominal predicate” – Grammar of the Romanian Academy, 1966), in modern grammar, both the copular and the non-copular verb – when used in personal moods – are regarded as predicate heads (which actualize the syntactic role of predicate).
1We use “predicate” in English in the modern sense derived from Gottlob Frege, viz. as the main verb and any auxiliary verbs it may take, i.e. what has more recently been dubbed predicator so as to avoid confusion.
Cuvinte-cheie:syntactic predicate, verbal predicate, nominal predicate, copular verb, predicative clause, subject complement, attributive statement, identity statement
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

122Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
43Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
80Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: