Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Approaches to the Report “Model-Function” in Modern Linguistic Theories

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXII (1), p. 201-212
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:The analysis of human communication began, in the mid half of the last century through a mechanicistic approach inspired by the mathematical theory of information transmission and it has evolved into an interactionist analysis centered on the constructive value of face-to-face communication. If in the first phase, the relationship “function of language” / “communicative model” had in the case of expression the dyad “representation” / “transmission”, the interactionist approach replaces it by the dyad “creativity” / “recursion”, this latest relationship being the expression of a systemic vision on daily communication.
Cuvinte-cheie:linguistic theories, functions of language, communicative model
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

37Umberto EcoTratat de semiotică generalăEditura Științifică și Enciclopedică1982
90Roman JakobsonEssais de linguistique générale
I. Les Fondations du langage, II. Rapports internes et externes du langage
Éditions de Minuit1963, 1973
73John Austin
  • How to do Things with Words
  • Cum să faci lucruri cu vorbe
Clarendon Press; Paralela 451962; 2003, 2005 (trad.)
21Alexandru Graur, Lucia WaldScurtă istorie a lingvisticiiEditura Didactică și Pedagogică1961; 1965; 1977

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: