Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Quelques observations sur la terminologie roumanie d’origine française (en mathematiques et medicine populaire)

Autori:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XVI, p. 165-174
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:Notre travail se propose, d'une parte, de passeren revue et de fixer quelques moments importants de l'évolution de la terminologie roumaine des mathématiques et, d'autre part, de présenter certains éléments néologiques du language médical populaire roumain. Les deux domaines ont en commun un important apport de mots ou de structures d'origine française.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

34Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
19Boris CazacuStudii de dialectologie românăEditura Științifică1966
92N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: