Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Terminologia gramaticală românească din perioada 1757-1828

Autor:
Publicația: Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XXIV. Lexic comun / lexic specializat, II, p. 275
p-ISSN:1844-9476
Editura:Editura Europlus
Locul:Galați
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

178Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
89Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
16Mariana CostinescuNormele limbii literare în gramaticile româneștiEditura Didactică și Pedagogică1979
3Ion GhețieIon Heliade Rădulescu și unificarea limbii române literareLR, XXI (2), 911972
18Lazăr ȘăineanuIstoria filologiei române
Studii critice. Cu o privire retrospectivă asupra ultimelor decenii (1870-1895)
Editura Librăriei Socec & Co.1892; 1895

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: