Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Historical and Dialectal Aspects

Autori:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LIV (1-2), p. 137-150
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The auxiliaries (developed into free or bound morphemes) originating from verbs represent a classic case of grammaticalization. The meaning we assigned to the term is the one regularly employed in Romanian linguistics: “the process of transformation of an independent lexical item into a functional morpheme, by losing its lexical-grammatical independence, in the evolution of a language or in its transfer from a language to another” (DSL); DSL provides as main example the case of “all the auxiliaries derived from independent lexical items and developed into free morphemes, or in some cases even bound ones (the ‘perfect compus’ auxiliary in Romanian am cântat ‘have-1sg. sung’ (free morpheme), as compared to the future auxiliary in French, which merged with the verb (je chanterai ‘I will sing’)”. The evolution from independent item to the status of morpheme being a phenomenon with a slow, gradual development, our aim is to highlight a few stages of this transformation from Latin to Romanian (with all its dialects), with references to older intermediary stages of grammaticalization, disappeared nowadays in standard Romanian or preserved regionally, or as archaic elements in Daco-Romanian.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 22

265Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
174Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
14Rebecca PosnerThe Romance LanguagesCambridge University Press1996
140Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
10Maria MarinFormes verbales périphrastiques de l’indicatif dans les parlers dacoroumainsRRL, XXX (5), 4591985
184Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
11Constantin FrâncuVechimea formelor de mai mult ca perfect, perfect compus, prezent indicativ și conjunctiv în -răLR, XXXI (4-5), 2811982
173Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
66Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
7Ion GhețieOriginea auxiliarului a de la pers. 3 sg. a perfectului compusSCL, XXIV (4), 4211973
5Dan BugeanuFormarea condiționalului în limba românăSCL, XXI (5), 5431970
14Constantin FrâncuFormele de persoana a III-a ale auxiliarului de la perfectul compus. Privire istoricăSCL, XX (3), 2991969
9Nicolae SaramanduSistemul formelor verbale compuse în aromânăFD, VI, 1551969
65Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
33Valeria Guțu RomaloMorfologie structurală a limbii române
(Substantiv, adjectiv, verb)
Editura Academiei1968
35Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
151Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
5Maria RădulescuFormele verbale perifrastice a fi + gerunziul în textele romînești traduse din secolul al XVI-leaSCL, XI (3), 6911960
5V. P. TitovaO problemă litigioasă a morfologiei istorice romînești (Originea condiționalului)SCL, X (4), 5611959
187Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
81Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
7Tache PapahagiDin epoca de formațiune a limbei româneGS, I (2), 2011924

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: