Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Gheorghe Vodă: „Aripi pentru cădere”

Autor:
Publicația: Philologia, LXI (3-4), Secțiunea Istorie și critică literară, p. 13
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

3Roman JakobsonSix leçons sur le son et le sensÉditions de Minuit1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: