Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Limbaj şi mijloace retorico-stilistice în discursul sapienţial. Studiu contrastiv

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 8, p. 77
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:
  • We set off in our study from the idea that defining and determining the “sapiential” concept is difficult when investigating modern culture due to the frequent typological / gnosiological confusion. We propose – in order to define the specific of the sapiential text, a contrastive approach – religious / mystical – with applications on the texts in the Holy Bible.
  • Am pornit studiul nostru de la ideea că a defini şi a determina conceptul de ,,sapienţial” este dificil când este investigată cultura modernă, datorită confuziei frecvente tipologic-gnoseologic. Ne propunem – pentru a defini textul sapienţial – un demers contrastiv – religios-mistic – cu aplicaţii pe texte din Sfânta Biblie.
Cuvinte-cheie:
  • sapiential text, inspiration, religion, mysticism, vocabulary
  • text sapienţial, inspiraţie, religie, misticism, vocabular
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

112Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: