Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Atitudine lingvistică vs comportament lingvistic la deportaţii moldoveni în Siberia (1940–1956)

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LVII, Secțiunea Studii și articole, p. 161
Verba et res. Studia linguistica in honorem magistri Stelian Dumistrăcel
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

2Alexandru Laurențiu CohalMutamenti nel romeno di immigranti in ItaliaFrancoAngeli2014
39Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia BîrleanuAncheta dialectală ca formă de comunicareEditura Academiei1997
5Eugeniu CoșeriuSocio- şi etnolingvistica. Bazele şi sarcinile lorALIL, XXXIII, 91992-1993pdf
html
192Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
28John J. GumperzDiscourse StrategiesCambridge University Press1982
34Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: