Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cu privire la analiza semică (aplicație la verbul a impune)

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 3, p. 106
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:Semantics studies the meanings of words and the relationships among them. A semantic analysis requires two levels : the level of the semantic system and the level of discourse. We have chosen the verb ‘a impune’ (to impose), whose denotative meaning is “to ask someone to do something”. The difference between ‘a cere’ and ‘a impune’ is marked by the semic category / the compulsory character.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

149Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
16Emanuel VasiliuElemente de teorie semantică a limbilor naturaleEditura Academiei1970

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: