Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Terminologia unităţilor de măsură (aspecte etimologice)

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 13, p. 187
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:The history of the terms that designate measurement units offers, through etymology, important information about the origin, chronology and movement of words. The measurement units belong to the scientific vocabulary and implicitly to the scientific terminologies. Many are based on the names of the inventors and of the places where the inventions have been made. In time, some names have undergone changes of meaning and have migrated from the specialized vocabulary to the common vocabulary.
Cuvinte-cheie:terminology, measurement units, scientific vocabulary, proper names, common names
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

25Jean Dubois, Henri Mitterand, Albert DauzatDictionnaire étymologique et historique du françaisLarousse1993

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: