Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Echivalenţe ale timpurilor prezumtivului românesc în limba italiană

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 30 (1), Secțiunea Varia, p. 233-245
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:Expressing uncertainty, doubt and probability, the presumtive mood is realized by specialized morphemes only in Romanian language. It is actualized into two tenses [present and perfect], that mark simultaneity, respectively anteriority towards the moment of speach. From the morphological point of view, it is characterized by three sets of paradigms: the present tens is realized by the help of the future, subjonctive and conditional of the auxiliary „to be” and the gerund of the basic verb, whereas the perfect has homonymous forms with the anterior future, the perfect subjonctive and the perfect conditional ones. Since Romanian is the only language of the Romanic family that presents specialized forms for expressing the modal meaning of probability, this paper proposes to find correspondences between the Romanian presumtive and the italian unspecialized means of expression that contain this modal value. For this purpose, it will be analyzed a corpus that comprises fragments of Alberto Moravia’s novel, „Ciociara”, translated into Romanian by George and Adriana Lăzărescu. The study will try to explain the reason why some of the modal or temporal forms from the source text are transposed by the translators into presumtive in Romanian language.
Cuvinte-cheie:modal values, interpretations of presumptive forms in Romanian specialty works, correspondences between Romanian presumptive and other moods in Italian
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

1Sanda Reinheimer-RîpeanuObservaţii privind viitorul romanic folosit cu valoare epistemicăSCL, LVIII (2), 417-4252007html
88Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
1Ștefan GăitănaruStructurile prezumtive în limba românăLR, XLVII (5-6), 3251998
205Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
58Ion CoteanuGramatica de bază a limbii româneAlbatros; Garamond1982; 1993, 1995
1Iorgu IordanOr dormi = or fi dormindLR, XXVIII (1), 131979
79Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: