Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Statutul maghiarismelor în citările biblice din Catehismul lui Fogarasi (1648) în comparație cu pasajele corespunzătoare din NTB (1648) și BB (1688)

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, IX, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 55-70
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:By comparing Bible passages from three old Romanian texts which are temporally close to each other but have different sources (namely the Calvinist Catechism printed in 1648, The New Testament of Bălgrad printed in the same year as the previous one, and the Bible of Bucharest printed in 1688), the present paper aims at determining to what extent the use of Hungarian loanwords in the Catechism translated by Fogarasi István (1648) may be attributed to the constraints exerted by the Hungarian source-text – in the sense of restricting the translator’s possibilities of lexical selection –, and to what extent the option for Hungarian loanwords to the detriment of other lexical items available in that time may be ascribed to the translator’s particular language usage, on the one hand, and/or to the local (regional) linguistic norm or to the “standard” old Romanian language of the time, on the other hand.
Cuvinte-cheie:Bible, translation, loanword (of Hungarian origin), linguistic norm, regional (linguistic) usage
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

2Enikő PálTraces of the Hungarian Source Text in the Catechism of Fogarasi István. Loan Translations and Hungarian Morphosyntactic PatternsRRL, LXI (1), 79-972016pdf
2Enikő PálStratul elementelor de origine maghiară în Catehismul Calvinesc din 1648AUT, LIII, 272015pdf
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
50Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
64Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
10Andrei VeressBibliografia română-ungară
Românii în literatura ungară și ungurii în literatura română. I. 1473–1780; II. 1781–1838
Cartea Românească1931
82Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: