Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre traducerea în spaţiul românesc din secolul al XX-lea

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 10, p. 238
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:
  • The present paper intends to shed a well-deserved highlight upon a small number of the so-called „servants of two masters”, as the translators are often reffered to. They are but a few of the ones who endeavoured to transfer word and meaning from foreign languages into Romanian.
  • Articolul de faţă doreşte să aducă într-un binemeritat prim-plan numele a doar câţiva dintre cei care sunt denumiţi „slugi la doi stăpâni”, după cum li se mai spune traducătorilor. Cei prezentaţi în eseu sunt doar unii dintre cei care se aventurează în a transfera cuvântul şi sensul din limbi străine în limba română.
Cuvinte-cheie:translator, translation, foreign language, Romanian language, world literature
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

38Marcus Fabius QuintilianArta oratorică
Vol. I-III
Minerva1974

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: